Засідання педагогічної ради-тренінгу «Компетентність – знання у дії»

У СШ № 185 ім. В. Вернадського відбулося засідання педагогічної ради – тренінгу «Компетентність – знання у дії». Директор школи Щербаков Є.М. зазначив, що «традиційно завдання шкільної освіти визначали­ся набором знань, умінь і навичок, які мав опанувати учень. На сьогодні такий підхід недостатній, соціуму потрібні не всезнайки, а люди, готові долучитися до діяльності, здатні практично розв’язувати життєві та професійні проблеми, що постають перед суспільством. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще необхідно навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці».

В ході проведення педагоги школи: заступник директора з НВР Васильєва О.А., вчителі Прокопенко А.І., Маринська С.В., Константинова Л.В. та психолог школи Білера Т.П. поділилися власним досвідом упровадження методик особистісно й компетентнісно орієнтованого навчання, виховання та розвитку особистості учня.

Розглянуто шляхи формування професійних компетентностей педагога для здійснення професійного розвитку, визначено якості педагога, який володіє професійною компетентністю, зокрема, рівень власної педагогічної компетентності. В ході виконання інтерактивних вправ педагоги здійснювали самооцінку рівня власної професійної компетентності. Компетентнісний підхід тісно пов’язаний із такими підходами до навчання, як особистісно орієнтований та діяльнісний .

З 2009 року педагогічний колектив СШ №185 ім. Володимира Вернадського впроваджує в навчально – виховний процес технологію діяльнісного методу навчання за науково-педагогічним проектом « Росток» в рамках Всеукраїнського експерименту. Багаторічний успішний досвід роботи педагогічного колективу СШ №185 ім. Володимира Вернадського показує, щодіяльнісний метод навчання - це сучасна педагогічна технологія, яка дозволяє формувати ключові навчальні компетентності учня як особистості, громадянина і фахівця.

педрада 27.12.2017 педрада 27.12.2017 педрада 27.12.2017 /Files/images/pedrada_27122017/P71227-111746.jpg педрада 27.12.2017

Кiлькiсть переглядiв: 101